KC1332: Kính mát bọc vàng RAY BAN AVIATOR 10K GF mắt RB3 hai vạch thủy

9,000 

Còn Hàng

mẫu số : 1332
cầu trên khắc : B&L RAY-BAN U.S.A
cầu dưới khắc : B&L 10K GF U.S.A

Hai khoen càng khắc:  B&L 10K GF

Mắt: RB3 double mirror
ngang kính: 13.6cm

Mô tả

20191011_130315.jpg
20191011_130325.jpg
20191011_130331.jpg
20191011_130341.jpg
20191011_130344.jpg
20191011_130349.jpg
20191011_130351.jpg
20191011_130358.jpg
20191011_130407.jpg
20191011_130412.jpg
20191011_130420.jpg
20191011_130423.jpg
20191011_130426.jpg
20191011_130428.jpg
20191011_130439.jpg
20191011_130443.jpg
20191011_130447.jpg
20191011_130451.jpg
20191011_130508.jpg
20191011_130512.jpg
20191011_130522.jpg
20191011_130534.jpg
20191011_130540.jpg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KC1332: Kính mát bọc vàng RAY BAN AVIATOR 10K GF mắt RB3 hai vạch thủy”

1
Bạn cần hỗ trợ?