KC1518: Kính mát mạ vàng RAY-BAN Aviator 62-14 mắt RB3 FRAME U.S.A

3,500 

Còn Hàng

 

mẫu số : 1518

cầu trên : RAY BAN B&L U.S.A 62-14

mắt : RB3 ( có mẻ chút )

ngang kính : 14,3cm

Mô tả

20210110_175537.jpg
20210110_175539.jpg
20210110_175547.jpg
20210110_175551.jpg
20210110_175555.jpg
20210110_175558.jpg
20210110_175600.jpg
20210110_175603.jpg
20210110_175605.jpg
20210110_175608.jpg
20210110_175614.jpg
20210110_175617.jpg
20210110_175620.jpg
20210110_175622.jpg
20210110_175625.jpg
20210110_175627.jpg
20210110_175630.jpg

1
Bạn cần hỗ trợ?