KC2013: Kính bọc vàng PILOT đời đầu American AO Optical 1-10 12K GF 5 1/2

25,000,000 

Còn Hàng
Mẫu số 2013:
 
Cầu trên khắc: AO  1/10 12K GF 
Hai càng khắc: American (AO) Optical 1-10  12K GF  5 1/2
Ngang kính: 13.7cm

Mô tả


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KC2013: Kính bọc vàng PILOT đời đầu American AO Optical 1-10 12K GF 5 1/2”

error: