KC3412: Kính mát bọc vàng AMOR cành tùng FRAME FRANCE ngang kính 13cm

4,000 

Còn Hàng

mẫu số : 3412

cầu trên : AMOR 2 triện bọc vàng

càng phải : AMOR

càng trái : AMOR

ngang kính : 13cm

Mô tả

20210110_181447.jpg
20210110_181451.jpg
20210110_181454.jpg
20210110_181457.jpg
20210110_181502.jpg
20210110_181504.jpg
20210110_181508.jpg
20210110_181510.jpg
20210110_181513.jpg
20210110_181515.jpg
20210110_181526.jpg
20210110_181529.jpg
20210110_181536.jpg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KC3412: Kính mát bọc vàng AMOR cành tùng FRAME FRANCE ngang kính 13cm”

1
Bạn cần hỗ trợ?