KC3444: Kính mát bọc vàng AMOR nhạn FRAME FRANCE ngang kính 13,2cm

3,800 

Còn Hàng

mẫu số : 3444

cầu trên : AMOR 2 triện bọc vàng

càng phải : AMOR

ngang kính : 13,2cm

Mô tả

20210110_182104.jpg
20210110_182115.jpg
20210110_182120.jpg
20210110_182123.jpg
20210110_182127.jpg
20210110_182131.jpg
20210110_182133.jpg
20210110_182139.jpg
20210110_182142.jpg
20210110_182145.jpg
20210110_182147.jpg
20210110_182156.jpg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KC3444: Kính mát bọc vàng AMOR nhạn FRAME FRANCE ngang kính 13,2cm”

1
Bạn cần hỗ trợ?