KC4498: kính mát bọc vàng Cartier PARIS 1983 size 62-14 No 996833 MADE IN FRANCE

13,500 

Còn Hàng

mẫu số : 4498

cầu trên : 1983 Cartier 62 triện 14 996833

càng phải : 140

càng trái : Cartier PARIS MADE IN FRANCE 140

ngang kính : 14,3cm

Mô tả

20200109 155818
20200109 155830
20200109 155833
20200109 155838
20200109 155840
20200109 155855
20200109 155858
20200109 155901
20200109 155903
20200109 155907
20200109 155954
20200109 160035
20200109 160040
20200109 160043
20200109 160046
20200109 160049
20200109 160100
20200109 160104
20200109 160115

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KC4498: kính mát bọc vàng Cartier PARIS 1983 size 62-14 No 996833 MADE IN FRANCE”

1
Bạn cần hỗ trợ?