VIP6 : Gọng kính ba mảnh Cartier PARIS solid gold 18K 750 No 3882618 MADE IN FRANCE

Liên Hệ

Còn Hàng

mẫu số : VIP 6

cầu khắc : [] 16

càng phải : MADE IN FRANCE 3882618

càng trái : triện đầu đại bàng 18K 750 Cartier PARIS 135

ngang kính : 13,5cm ( tùy chỉnh )

Mô tả

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VIP6 : Gọng kính ba mảnh Cartier PARIS solid gold 18K 750 No 3882618 MADE IN FRANCE”

error: