KC5437:Gọng Kính bọc vàng AO 1/10 12K GF ngang 12.3cm

1,800 

Mẫu Số 5437:

Cầu khắc: 18 AO 1/10 12K GF

Hai càng khắc đảo chiều: AO 1/10 12K GF 5 1/4

Ngang: 12.3cm

còn 1 hàng

Mô tả