KC5437:Gọng Kính bọc vàng AO 1/10 12K GF ngang 12.3cm

1,800 

Mẫu Số 5437:

Cầu khắc: 18 AO 1/10 12K GF

Hai càng khắc đảo chiều: AO 1/10 12K GF 5 1/4

Ngang: 12.3cm

còn 1 hàng

Danh mục: ,

Mô tả

20200416_162910.jpg
20200416_162916.jpg
20200416_162923.jpg
20200416_162926.jpg
20200416_162929.jpg
20200416_162932.jpg
20200416_162940.jpg
20200416_162943.jpg
20200416_162946.jpg
20200416_162949.jpg
20200416_162952.jpg
20200416_162955.jpg
20200416_163004.jpg