KC3070: Kính mát bọc vàng ALGHA 20 FRAME MADE IN ENGLAND ngang 12.5cm

2,300 

Mẫu Số 3070 :

Cầu khắc: ALGHA 20 
Càng phải khắc: ALGHA 20
Càng trái khắc:  FRAME MADE IN ENGLAD
Ngang: 12,5 cm

còn 1 hàng

Danh mục: ,

Mô tả

20200616 161223
20200616 161231
20200616 161238
20200616 161244
20200616 161246
20200616 161250
20200616 161255
20200616 161258
20200616 161300
20200616 161303
20200616 161307
20200616 161310
20200616 161314
20200616 161317
20200616 161326