KC1810: Kính mát RAY-BAN Outdoorman 58-14 mắt G15 FRAME U.S.A

2,700 

 

mẫu số : 1810

cầu khắc : B&L RAY-BAN U.S.A 58-14

mắt : G15

ngang kính : 13,6cm

Danh mục: , ,

Mô tả

20201214_091150.jpg
20201214_091154.jpg
20201214_091157.jpg
20201214_091200.jpg
20201214_091203.jpg
20201214_091206.jpg
20201214_091208.jpg
20201214_091214.jpg
20201214_091218.jpg
20201214_091221.jpg
20201214_091223.jpg
20201214_091226.jpg
20201214_091235.jpg
20201214_091239.jpg