KC2434: Kính mát PILOT mạ vàng 51/2 RANDOLPH ENG 52-20 FRAME .U.S.A

2,600 

 

mẫu số : 2434

cầu trên : RE AF 52-20 U.S.A

càng phải : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

càng trái : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

ngang kính : 13,8cm

Danh mục: ,

Mô tả

20210110_174401.jpg
20210110_174407.jpg
20210110_174412.jpg
20210110_174415.jpg
20210110_174418.jpg
20210110_174422.jpg
20210110_174424.jpg
20210110_174427.jpg
20210110_174430.jpg
20210110_174435.jpg
20210110_174438.jpg
20210110_174444.jpg
20210110_174447.jpg