KC2436: Kính mát PILOT mạ Crom 51/2 RANDOLPH ENG 52-20 FRAME .U.S.A

2,000 

 

mẫu số : 2436

cầu trên : R.E

càng phải : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

càng trái : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

ngang kính : 13,8cm

càng phải : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

càng trái : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

ngang kính : 13,8cm

Danh mục: ,

Mô tả

20210110_174829.jpg
20210110_174832.jpg
20210110_174757.jpg
20210110_174752.jpg
20210110_174751.jpg
20210110_174748.jpg
20210110_174746.jpg
20210110_174743.jpg
20210110_174741.jpg
20210110_174739.jpg
20210110_174733.jpg
20210110_174736.jpg
20210110_174729.jpg
20210110_174719.jpg