KC2436: Kính mát PILOT mạ Crom 51/2 RANDOLPH ENG 52-20 FRAME .U.S.A

2,000 

 

mẫu số : 2436

cầu trên : R.E

càng phải : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

càng trái : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

ngang kính : 13,8cm

càng phải : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

càng trái : 51/2 RANDOLPH ENG.U.S.A

ngang kính : 13,8cm

Mô tả