KC3042: kính mát bọc vàng ALGHA (20) EXCL.JOINTS FRAME MADE IN ENGLAND

6,800 

mẫu số : 3042

càng phải : ALGHA (20) EXCL.JOINTS

càng trái : FRAME MADE IN ENGLAND

ngang kính : 14,4cm

Danh mục: ,

Mô tả

20211212_092313.jpg
20211212_092318.jpg
20211212_092327.jpg
20211212_092331.jpg
20211212_092336.jpg
20211212_092343.jpg
20211212_092347.jpg
20211212_092353.jpg
20211212_092356.jpg
20211212_092405.jpg
20211212_092409.jpg
20211212_092411.jpg
20211212_092414.jpg
20211212_092418.jpg
20211212_092422.jpg
20211212_092431.jpg