KC4445: kính mát mạ vàng ZEISS 9222 AF 3 size 62-16 West Germany kính đẹp nguyên

2,800 

mẫu số : 4445

cầu trên : 62-16 AF 3

càng phải : ZEISS West Germany

càng trái : 9222 140

ngang kính : 14,3cm

Danh mục: ,

Mô tả

20191019_165818.jpg
20191019_165824.jpg
20191019_165829.jpg
20191019_165832.jpg
20191019_165836.jpg
20191019_165841.jpg
20191019_165845.jpg
20191019_165848.jpg
20191019_165850.jpg
20191019_165853.jpg
20191019_165856.jpg
20191019_165900.jpg
20191019_165903.jpg
20191019_165907.jpg
20191019_165915.jpg