KC5425: Gọng kính bọc vàng ESSEL HOYA NYLOR VOGUE 88 FRAME FRANCE ngang kính 12.5cm

1,200 

mẫu số : 5425

cầu trên : 3-17 triện bọc vàng

càng phải : 140 ESSEL-HOYA

càng trái : NYLOR VOGUE 88 140

ngang kính : 12.5cm

Mô tả

20200226 123201
20200226 123209
20200226 123216
20200226 123219
20200226 123222
20200226 123225
20200226 123228
20200226 123231
20200226 123233
20200226 123236
20200226 123243