KC5608: Gọng kính bọc vàng mạ xám Charmant CERULE TITAN-C 1/12 12KGF 56-15-130 frame Japan

700 

 

mẫu số : 5608
càng phải : Charmant CERULE 2189
càng trái : 56-15-130 TITAN-C 1/12 12KGF
ngang kính : 13.5cm

Mô tả

20191209_140854.jpg
20191209_140858.jpg
20191209_140904.jpg
20191209_140906.jpg
20191209_140912.jpg
20191209_140916.jpg
20191209_140922.jpg
20191209_140924.jpg
20191209_140928.jpg
20191209_140936.jpg