KC5648: Gọng kính mạ vàng THE CENTURY 8002 MADE IN JAPAN 54-18-140 TITAN-P IP ngang kính 14cm

1,000 

 

mẫu số : 5648 ( gọng đẹp nguyên )

càng phải : THE CENTURY 8002 MADE IN JAPAN

càng trái : 54-18-140 TITAN-P IP

ngang kính : 14cm

Mô tả

20200330_132800.jpg
20200330_132806.jpg
20200330_132813.jpg
20200330_132816.jpg
20200330_132819.jpg
20200330_132822.jpg
20200330_132826.jpg
20200330_132832.jpg
20200330_132837.jpg
20200330_132841.jpg
20200330_132843.jpg
20200330_132853.jpg