KC5653: Gọng kính AO Steel 400 Z87-2 140 49-19 ngang kính 13,5cm

400 

mẫu số : 5653

cầu trên : Steel 400 AOS Z87-2 140 49-19

càng phải : Steel 400 AOS 140 Z87-2

càng trái : Steel 400 AOS 140 Z87-2

 ngang kính : 13,5cm

Mô tả

20200405_113923.jpg
20200405_113928.jpg
20200405_113932.jpg
20200405_113936.jpg
20200405_113939.jpg
20200405_113949.jpg
20200405_113952.jpg
20200405_113956.jpg
20200405_113959.jpg
20200405_114007.jpg
20200405_114012.jpg