KC5737: Kính mát RODENSTOCK RODAFLEX TITANIUM 57-16-140 FRAME GERMANY

800 

mẫu số : 5737

cầu trên : 57-16/21

càng phải : RODENSTOCK RODAFLEX TITANIUM

càng trái : RODENSTOCK 696 140

ngang kính : 14cm

Danh mục: ,

Mô tả

20210827_100656.jpg
20210827_100657.jpg
20210827_100723.jpg
20210827_100726.jpg
20210827_100729.jpg
20210827_100734.jpg
20210827_100735.jpg
20210827_100738.jpg
20210827_100743.jpg
20210827_100746.jpg
20210827_100749.jpg
20210827_100757.jpg