KC5826: Gọng kính AO AMERICAN OPTICAL 552 50-16 U.S.A ngang kính 13cm

500 

mẫu số : 5826

2 bản lề : AO 552  50-16

càng phải : 51/2

càng trái : 51/2 AO AMERICAN OPTICAL

 ngang kính : 13cm

Mô tả

20200405_104445.jpg
20200405_104453.jpg
20200405_104457.jpg
20200405_104501.jpg
20200405_104506.jpg
20200405_104509.jpg
20200405_104513.jpg
20200405_104517.jpg
20200405_104522.jpg
20200405_104533.jpg