KC678 : gọng kính nhựa LYLO WARE 51/4 U.S.A ngang kính 13,1cm

600 

Mẫu số 678: :
Hai chuôi : LYLO WARE 51/4
Ngang kính : 13,1cm

Mô tả

IMG 20190325 104738
IMG 20190325 104743
IMG 20190325 104756
IMG 20190325 104800
IMG 20190325 104805
IMG 20190325 105152
IMG 20190325 105218
IMG 20190325 105225
IMG 20190325 105233