KC716: gọng kính bọc vàng TOC 20/000 GF made in england

2,000 

mẫu số : 716

cầu khắc : TOC 20/000 GF

càng trái : TOC 20/000 GF

ngang kính : 12,4cm

Mô tả