Tổng cộng:
Tổng cộng:

KC9937: gọng kính John bọc vàng NHTO 20/000 GF MADE IN GERMANY

1,800 

mẫu số : 9937

cầu khắc : NHTO 20/000 GF

càng trái : NHTO 20/000 GF

ngang kính : 12,4cm

Mô tả