KC856: gọng kính ba mảnh mạ vàng LOZZA Originale dal 1878 VL2270S COL.0300 135

1,500 

mẫu số : 856 ( càng phải có bợt vàng )

cầu : 54-18

càng phải : LOZZA Originale dal 1878

càng trái : VL2270S COL.0300 135

ngang kính : tùy chỉnh

Danh mục: ,

Mô tả

20200616 162415
20200616 162424
20200616 162433
20200616 162436
20200616 162441
20200616 162443
20200616 162445
20200616 162450
20200616 162456
20200616 162459
20200616 162502
20200616 162513
20200616 162516