KC892: lô 5 gọng kính xi mạ TITANIFLEX 1018 18K GP 52-18-135 96 ngang kính 13,5cm

1,100 

mẫu số : 892

càng phải : 52-18-135 96

càng trái : 1018 18K GP TITANIFLEX

ngang kính : 13,5cm

Mô tả