Tổng cộng:
Tổng cộng:

RAY BAN U.S.A

Thương Hiệu RAY BAN BAUSH & LOMB U.S.A

Bausch + Lomb được thành lập năm 1853 tại Rochester, New York bởi John Jacob Bausch và Henry C. Lomb đều là những người Đức di cư sang lục địa châu Mỹ.

Là một bác sĩ nhãn khoa được đào tạo, Bausch tìm thấy Lomb, chuyên gia tài chính và cộng sự mà ông cần cho một cửa hàng nhỏ nhưng đầy tham vọng về sản xuất kính mắt .

Hiển thị 1–28 của 270 kết quả