VIP63: Kính mát bọc vàng RAY-BAN 1/10 12K GF mắt G15 U.S.A dòng kính rất hiếm có

mẫu số : VIP 61

cầu khắc : RAY-BAN  B&L 1/10 12K GF

càng phải : B&L 1/10 12K GF

càng trái : B&L 1/10 12K GF

mắt : G15

ngang kính : 14,5 cm Cầu có thể co ,dãn

Danh mục:

Mô tả

20190610_130419_result.jpg
20190610_130427_result.jpg
20190610_130430_result.jpg
20190610_130443_result.jpg
20190610_130445_result.jpg
20190610_130449_result.jpg
20190610_130458_result.jpg
20190610_130501_result.jpg
20190610_130505_result.jpg
20190610_130507_result.jpg
20190610_130509_result.jpg
20190610_130515_result.jpg
20190610_130520_result.jpg
20190610_130524_result.jpg
20190610_130533_result.jpg
20190610_130537_result.jpg
20190610_130541_result.jpg
20190610_130545_result.jpg
20190610_130549_result.jpg
20190610_130552_result.jpg
20190610_130555_result.jpg
20190610_130558_result.jpg
20190610_130604_result.jpg
20190610_130633_result.jpg
20190610_130637_result.jpg
20190610_130715_result.jpg