KC4133: kính mát 1 triện mộc bọc vàng cổ xưa ngang kính 12,8cm

3,500 

 

mẫu số : 4133

cầu trên : triện bọc vàng

ngang kính : 12,8cm

Danh mục: ,

Mô tả

20191021_144945.jpg
20191021_144953.jpg
20191021_144959.jpg
20191021_145003.jpg
20191021_145006.jpg
20191021_145010.jpg
20191021_145014.jpg
20191021_145019.jpg
20191021_145022.jpg
20191021_145028.jpg
20191021_145032.jpg
20191021_145035.jpg
20191021_145038.jpg
20191021_145040.jpg
20191021_145043.jpg
20191021_145054.jpg