KC574: Gọng kính nhựa gấp xưa SELECTA MADE ITALY ngang kính 13,8cm

2,300 

mẫu số : 574

càng phải :  SELECTA

càng trái :  MADE  ITALY

ngang kính : 13,8cm

Mô tả

20190716 141906
20190716 141915
20190716 141918
20190716 141922
20190716 141926
20190716 141930
20190716 141937
20190716 141941
20190716 141948
20190716 142009
20190716 142012